Rekordowe ceny żywności i zakłócona podaż zbóż z powodu wojny na Ukrainie źle wróżą światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu.

wheatUkraina i Rosja są czołowymi eksporterami zboża, ale zamknięcie ukraińskich portów i usankcjonowanie rosyjskiego handlu powoduje poważne zakłócenia na rynku. Walka i zimna pogoda przerwały również kampanie siewne na Ukrainie od marca do początku kwietnia, co może również wpłynąć na przyszły eksport.

Rządy starają się teraz pozyskać nowych dostawców, ale niestabilność rynku oznacza, że nie wszyscy chcą zboża sprzedawać. Wpływ ten dotkliwie odczuły kraje mniej zamożne, silnie uzależnione od importu zboża z Rosji i Ukrainy, a mianowicie Bliski Wschód i Afryka Północna. Niedobory i wysokie ceny utrudniają zapewnienie wystarczających dostaw, a kraje, które nie mogą znaleźć alternatywy lub środków finansowych, są narażone na zakłócenia porządku społecznego.

Scenariusz tendoprowadził również do niecodziennych perturbacji na rynkach zbóż. Na przykład pszenica indyjska jest obecnie wystarczająco konkurencyjna w eksporcie. Rekordowe ceny pszenicy i kukurydzy skłaniają chińskich importerów do przejścia na ryż jako substytut paszy dla zwierząt. To napędza wzrost cen krajowych w Indiach i Tajlandii oraz zwiększa presję na światowe zapasy ryżu.

Gwałtowny wzrost popytu na ryż, a co za tym idzie wyższe ceny, oznaczają kłopoty z dostępnością do dwóch największych na świecie podstawowych artykułów spożywczych, pszenicy i ryżu.

W kilka tygodni po inwazji Rosji na Ukrainę ceny kluczowych produktów rolnych wytwarzanych w regionie poszybowały w górę. Największym problemem jest pszenica, podstawa spiżarni. Zagrożone są obecnie dostawy z Rosji i Ukrainy, które łącznie stanowią prawie 30% światowego handlu pszenicą. Światowe ceny pszenicy osiągnęły najwyższy poziom w historii.

Egipt właśnie zakazał eksportu pszenicy, mąki, soczewicy i fasoli w związku z rosnącymi obawami o rezerwy żywności w najbardziej zaludnionym państwie świata arabskiego. Indonezja zaostrzyła również ograniczenia eksportowe dotyczące oleju palmowego, który jest składnikiem oleju spożywczego, a także kosmetyków i niektórych towarów pakowanych, takich jak czekolada. To największy na świecie producent produktu.