Państwa G7 ruszyły, by pozbawić Rosję przywilejów członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Grupa Siedmiu, składająca się z siedmiu najbogatszych demokracji liberalnych na świecie, nie będzie już traktować Rosji jako „państwa najbardziej uprzywilejowanego”.

WTO

Będzie to oznaczać ponowne wprowadzenie regulacji dotyczących rosyjskich towarów i usług na rynkach zachodnich oraz zniesienie preferencyjnych reżimów taryfowych. W dłuższej perspektywie doprowadzi to do ograniczenia handlu Rosji z niektórymi z najbardziej lukratywnych narodów świata.

Posunięcie to nastąpiło po czwartej rundzie sankcji UE zakazującej importu rosyjskiej stali, a Wielka Brytania dodała 361 dodatkowych osób do swojej listy sankcyjnej 15 marca.

We współpracy z G7 Unia Europejska cofnie też Rosji status najbardziej uprzywilejowanego państwa. Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis ogłosił ten krok 15 marca, mówiąc: „ta bezprecedensowa decyzja wysyła polityczny sygnał najwyższej wagi. W praktyce pozbawia Rosję kluczowych przywilejów handlowych jako członka WTO, zapewniając, że produkty rosyjskich firm nie będą już traktowane w naszych gospodarkach według zasady najwyższego uprzywilejowania”.

UE zawiesiła również przystąpienie Białorusi do WTO w odwecie za udział w inwazji na Ukrainę. Granica Białorusi z Ukrainą była wykorzystywana jako baza, z której wojska rosyjskie rozpoczęły szturm na Kijów i północne terytoria Ukrainy.

Oprócz krajów G7 i UE, kilka innych krajów poparło decyzję o zaprzestaniu traktowania Rosji jako państwa uprzywilejowanego, w tym Australia, Islandia, Korea Południowa i Norwegia.