Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej oficjalnie wyraziło zgodę po zakończeniu oceny bezpieczeństwa trzech zatwierdzonych oferentów - EDF z Francji, Westinghouse z USA i Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

NuclearCzechRepublic Czech Prime Minister Petr Fiala and ČEZ CEO Daniel BenešOferenci mają czas na złożenie ofert wstępnych do listopada, przy czym ČEZ spodziewa się, że oceni oferty i przedłoży swój raport do zatwierdzenia przez państwo w terminie umożliwiającym sfinalizowanie kontraktów w 2024 roku.

„Głównym celem jest bezpieczny i ekonomiczny projekt zrealizowany w założonym budżecie i czasie. W przypadku samego przetargu celem jest oczywiście wybór najlepszego wykonawcy oraz uzyskanie dobrej i korzystnej umowy” – powiedział Daniel Beneš, Prezes Zarządu Zarząd i dyrektor generalny ČEZ.

Nowa elektrownia w Dukovanach ma powstać obok istniejącej elektrowni, której pierwszy blok został oddany do użytku w 1985 roku.

Czechy już wykorzystują energię jądrową dla 34% swoich potrzeb energetycznych, wytwarzając ją z czterech reaktorów w Dukovanach i dwóch w Temelinie, a także planują budowę nowych bloków w Temelinie, aw zeszłym roku podpisano wsparcie dla nowej elektrowni jądrowej.

Ustawa została przyjęta zdecydowaną większością w Izbie Deputowanych we wrześniu 2021 r., umożliwiając państwowej spółce zakup energii elektrycznej z nowych elektrowni jądrowych po stałej stawce przez co najmniej 30 lat, z możliwością przedłużenia. Energia będzie odsprzedana na rynku hurtowym, a wszelkie zyski lub straty przełożą się na korektę rachunków za energię, chociaż rząd zapowiedział, że ustali górny limit wszelkich dodatkowych kosztów. Znany jest jako Lex Dukovany, od strony elektrowni, w której planowana jest nowa budowa.