Redakcja Kuriera Polsko-AUstralijskiego uprzejmie zawiadamia wszystkich czytelników, iż nasz serwis został przeniesiony na nową, bardziej elastyczną platforme. Nowe wydanie naszego portalu znajduje się po nowym adresem internetowym:  KURIER POLSKO-AUSTRALIJSKI.

Przez pewien czas nasz stary portal będzie dostępny be zmian. Z kilka tygodni po przesunięciu większości materiałów i artykulów na nowy portal, przedelegujemy nasz stary adres internetowy na naszą nową stronę.

Redakcja Kuriera przeprasza za jakiekolwiek powstałe zakłócenia i dziękuje czytelnikom za ich cierpliwość.